CNC là gì và hệ tọa độ trong CNC hoạt động như thế nào

1. CNC là gì:

CNC là thuật ngữ viết tắt của Computer Numerical Control có nghĩa là máy tính sẽ chuyển đổi các file mô phỏng 3D( Được xây dựng bởi các phần mềm CAD) sang dạng số . Các dạng số có thể là các tọa độ , tốc độ di chuyển … để đều kiển sự di chuyển của công cụ cắt. Bằng cách này máy tính điều khiển việc cắt và tạo hình vật liệu

2. Hệ tọa độ trong CNC hoạt động như thế nào:

Hệ tọa độ trong CNC thường sử dụng là hệ tọa độ di chuyển dụng cụ cắt như hình . Các trục X, Y, Z sẽ điều khiển sự chuyển động của công cụ cắt trong máy CNC. Nó cho phép vật liệu được gia công theo 3 trục

Bản thiết kế 3D sẽ được chuyển đổi sang dạng tọa độ. Công cụ cắt sẽ dịch chuyển từ tọa độ này tới tọa độ khác. Ví dụ điểm A sẽ có tọa độ 30,50,20  . Bề mặt khối chi tiết hình hộp dưới được hình dung như 1000 tọa độ và dụng cụ cắt sẽ di chuyển từ tọa độ sét sẵn đầu đến thứ 2 đến thứ 3 Cho đến khi  hoàn thành 1000 tọa độ. Khi đó dụng cụ cắt được quay với tốc độ cao sẽ di chuyển qua tất cả các tọa độ sét sẵn, nó sẽ cắt và tạo hình khối hộp cũng như di chuyển dọc theo bề mặt khối hộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *